BLIV MEDEJER AF SØNDERBY KULTUR- & BRYGHUS APS

Det er stadig muligt at købe anparter i Sønderby Kultur- & Bryghus ApS.

Der er udstedt i alt 400 anparter á kr. 1.000. Anpartskapitalen er altså i alt kr. 400.000.

Der uddeles intet udbytte til anpartshaverne. Et eventuelt overskud på driften
reinvesteres i istandsættelse af ejendommen eller anvendes til aktiviteter i huset
til glæde for alle i Sønderby.

Som anpartshaver kan du til gengæld være med til at træffe beslutninger på den årlige generalforsamling,
stille op til eller vælge bestyrelsen. Hver anpart giver en stemme på generalforsamlingen.

Anparterne er frit omsættelige.

Hvis du er interesseret i at købe anparter, kan du skrive til kontakt@soenderby-kulturbryg.dk.
Du kan også henvende dig i caféen eller til en af bestyrelsesmedlemmerne.