Sønderby Kultur- & Bryghus må gerne have lov til at drive Sønderby Kultur- & Bryghus.

Det besluttede Plan- og Miljøudvalget i Frederikssund Kommune på sit møde den 14. januar. Her tiltrådte udvalget nemlig, at Sønderby Kultur- & Bryghus får landzonetilladelse og dispensation fra lokalplanen, sådan at vi lovligt kan bruge huset til café, kultur- og aktivitetshus samt huse et ’nano-bryggeri’.

Afgørelsen har efterfølgende været i høring, men ingen har påklaget den og tilladelserne er nu gældende.

Det er lidt af en milepæl for vores hus, for vi tog allerede i juni 2019 – kort efter at vi havde fået nøglerne til huset – kontakt til Frederikssund Kommune for at få bragt disse forhold i orden. Selv om der tidligere har været drevet forretning i ejendommen, havde den stået tom så længe, at tilladelsen var bortfaldet, så vi måtte søge på ny.

Sagsbehandlingen blev yderligere forsinket ved, at nogle af vores naboer under naboorienteringen havde gjort indsigelse. For at imødekomme disse betænkeligheder ændrede vi vores ansøgning og præciserede, at vi ikke ønsker at drive forsamlingshuslignende udlejning til familiefester og lignende. Det er denne tilpassede ansøgning, der nu er godkendt.

Næste skridt bliver nu at udarbejde et byggeprojekt for den nødvendige istandsættelse og ombygning. Dette arbejde er allerede i fuld gang – og skal danne grundlag for ansøgninger til fonde og sponsorer, så vi over de kommende år kan sætte huset i den stand vi ønsker.