Bestyrelsesmøder, bedsteforældre og børnebørn.
af Karin Jessen

bragt i Hornsherred Lokal Avis, 11. Marts 2020

En gang om måneden afholder Sønderby Kultur- & Bryghus åbne bestyrelsesmøder. Det er en søndag eftermiddag, og der er stadig åbent i kulturhuset, så ofte er der mennesker i huset omkring mødet.

Bestyrelsen består primært af mennesker i bedsteforældrealderen, og de fleste er både aktive bedsteforældre og frivillige i Kultur- & Bryghuset.

Som bedsteforældre, kan vi godt lide at være sammen med vores børnebørn, og vi er ovenikøbet ret gode til det (ifølge både børn og børnebørn), og enige om, at Kultur- & Bryghuset har mange gode aktiviteter til glæde for børnebørnene, og børnene er ofte med i huset til fælles glæde.

Som frivillige i Kultur- & Bryghuset er vi ret aktive i lokalsamfundet og det giver mange glade timer i fællesskab med andre og hinanden. Ifølge en stor undersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed har foretaget blandt mere end 14.000 personer, har vi tilmed en større blomstrende mental sundhed i forhold til dem, som ikke er frivillige.

På flere af disse bestyrelsesmøder er vi undervejs blevet afbrudt af nogle børnebørn, som lige skulle spørge om noget, lige skulle sige farvel og tak for denne gang, eller som lige skulle have lov til at få en is fra husets køleskab eller måske sættes i gang med et spil. Og afbrydelsen er accepteret af alle bestyrelsesmedlemmerne, ja det er tilmed en kærkommen lejlighed til lige at få en opdatering om, hvordan det går med de andres børnebørn.

Og disse afbrydelser sker, mens dialogen om kommunes behandling af vores hus ivrigt er i gang. Og mens vi snakker om fremtidige spændende aktiviteter, som danner grundlag for gode samlinger i huset.

Disse aktiviteter spænder vidt – lige fra forfatterforedrag til ciderfremstilling, sangaftener og utrolig mange andre ting. Det sker, mens vi snakker om, hvordan vi skaber det bedste samarbejde mellem Bylauget og Kultur- & Bryghuset, så det gavner alle i Sønderby og omegn. Det sker mens vi brainsstormer på, hvordan vi mon kan få finansieret renoveringen af Kultur- & Bryghuset, da det er i en sørgelig forfatning. Det sker mens vi planlægger kommende arbejdsweekender, hvor der ofte tropper 5 – 15 mennesker op for at male, kalke, installere opvaskemaskine, internet, indrette spillerum, tilplante blomsterkummer og mange mange andre ting.

På vores bestyrelsesmøder forenes fællesskabet med hinanden og vores børnebørn. Vi er i bestyrelsesarbejdet sammen om en vigtig sag for lokalsamfundet og styrker vores relationer med hinanden. I mødet med børnebørnene styrker vi børnenes oplevelse af at blive forkælet med tid og nærvær. Deres forstyrrelse under bestyrelsesmødet er en kærkommen lejlighed til at give dem indblik i en søndag, hvor der plads til forstyrrelsen. Det styrker også vores relationer med børnebørnene.

I Sønderby Kultur- & Bryghus kan alle, børn som voksne, til enhver tid skabe forstyrrelsen i søndagsbestyrelsesmødet, da det er en kærkommen lejlighed til at skabe relationer og netværk og det kendskab til hinanden, som er fundamentet for det fællesskab, vi gerne ser kommer ud af dette projekt.

Karin Jessen er bestyrelsesmedlem i Sønderby
Kultur- & Bryghus, hvor hun – sammen med resten
af eventgruppen – også er med til at tilrettelægge
de mange forskellige aktiviteter.