Jeg er tilflytter til Hornsherred.
af Bo Zoffmann

bragt i Hornsherred Lokal Avis, 3. december 2019

Jeg har haft mit sommerhus i Sønderby i 4½ år, og jeg er blevet langt mere glad for det sommerhus end jeg på noget tidspunkt havde troet. Jeg vidste, hvad jeg gik ind til, når vi taler om grunden og huset, og de elementer, som kan ses og høres, men jeg vidste intet om hvordan de lokale kommer ud af det med hinanden, og det er godt nok overraskende.

Vi fik jo langt om længe muligheden for at erhverve den nedlagte brugsbygning i Sønderby, og aktiviteten og hjælpsomheden omkring det projekt er ganske enkelt imponerende. Der er rigtig mange, som byder ind med det de kan og vil, og der er en interesse for at yde en indsats, som jeg er overrasket over, og som er meget positiv. Vi har en frivillig gruppe, som driver vores lille butik, vi har frivillige som har malet hele huset udvendigt, og der laves arrangementer i et væk. I denne eftersommer/efterår har vi haft flere foredrag, brygning af cider, kogning af bolsjer, bankospil, fælles sangaftener og fællesspisning. Og ikke nok med at frivillige har stået for disse arrangementer, de er også yderst velbesøgte. Vi har således huset fyldt med 40 til 60 interesserede gæster, når der holdes foredrag om Indien eller Tom Waits. Vi har flere spændende arrangementer i vores plan for vinteren og foråret, og det er mit indtryk, at der er skabt et mødested som rigtig mange holder af, og en fælles aktivitet, som rigtig mange gerne vil være en del af.

Jeg vil ikke diskriminere på alder, men hovedparten af de mennesker, som bidrager, er rekrutteret fra gruppen, der er ældre end 50 år. Dette er jo ganske naturligt, da den demografiske fordeling i en landsby som Sønderby hælder til den ældre del af befolkningen.

Jeg hørte for en del år siden en radioudsendelse, som handlede om, at der er faktisk rigtig mange aktiviteter, som foregår rundt omkring i det danske land, primært i provinsen. Når jeg så også følger med i f.eks. Real Danias aktiviteter med at uddele fondsmidler, så efterlades jeg med en oplevelse af, at vores aktivitetsniveau i Sønderby slet ikke er overraskende stort. Det er faktisk ret almindeligt, at lokale samler sig om at udrette et eller andet, til fælles gavn for landsbyen, befolkningen og de aktiviteter,  som sker i de små landsbyer.

I radioudsendelsen hørte jeg for første gang udtrykket ældreressourcen, og da det var før jeg kom til Sønderby, at jeg hørte begrebet, smilede jeg blot, og tænkte, at det var da rart, at der for en gang skyld blev brugt et andet udtryk end ældrebyrden. Jeg forstod ikke helt hvad det handlede om, men det ved jeg nu, for det er præcist, hvad jeg har oplevet i Sønderby. Jeg er helt sikker på, at de mange lokale aktiviteter modvirker affolkningen af landområderne, for der skabes noget som de større byer slet ikke kan bidrage med. Det er jo ikke bare Sønderby Kultur- & Bryghus, som vi skaber, vi skaber jo et sammenhold, et nærvær og en ægte interesse for hinanden, som har langt større værdi end selve Kultur & Bryghuset.

Selve huset er omdrejningspunkt for aktiviteterne, men når den slags skal fungere fordrer det et velfungerende samarbejde, som kan etableres med et stort engagement, gensidig tillid og gensidig respekt. Vi kan jo afgjort ikke det samme, men vi kan respekterer alle bidrag og sætte pris på alt hvad der gøres. Vi kan have tillid til, at alle gør deres bedste og indpakket i det engagement der er omkring selve huset, så bliver der skabt noget mellemmenneskeligt af meget stor værdi.